Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-112087-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, Phường, Thị Trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, Phường, Thị Trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện Thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: * Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
* Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thu tiền viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Bản sao và bản chính
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 1.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thu 500 đồng/trang, nhưng không quá 50.000 đồng/1văn bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [287]
Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (cá nhân) - Thái Bình
Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (tổ chức) - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình - Thái Bình
Bán Doanh nghiệp tư nhân - Thái Bình
Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện cấp lần trước - Thái Bình
Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Thái Bình
Cấp bổ sung phạm vi chuyên môn (phân tuyến kỹ thuật) - Thái Bình
Cấp chứng chỉ hàmh nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Thái Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế - Thái Bình
Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược - Thái Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Thái Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng - Thái Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng - Thái Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Thái Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề y - Thái Bình
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng I - Thái Bình
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng II - Thái Bình
Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Thái Bình
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Thái Bình
Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược - Thái Bình
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Thái Bình
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế, vắc xin và sinh phẩm y tế - Thái Bình
Cấp giấy chấp thuận bán hàng đa cấp - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận kinh doanh rượu - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận Thực hành phân phối thuốc tốt - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt nhà thuốc - GPP - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với trường hợp thẩm tra điều chỉnh và gắn với thành lập chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với trường hợp thẩm tra điều chỉnh và gắn với thành lập doanh nghiệp - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với trường hợp thẩm tra điều chỉnh và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với trường hợp đăng ký điều chỉnh và gắn với thành lập chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với trường hợp đăng ký điều chỉnh và gắn với thành lập doanh nghiệp - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với trường hợp đăng ký điều chỉnh và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập doanh nghiệp - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập doanh nghiệp - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập doanh nghiệp - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và gắn với thành lập chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và gắn với thành lập doanh nghiệp - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập doanh nghiệp - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dịch vụ y tế - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (chuyên khoa) - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (Đa khoa) - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế, vắc xin và sinh phẩm y tế - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhân đủ điều kiện Kinh doanh xăng dầu - Thái Bình
Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng - Thái bình
Cấp giấy phép công diễn chương trình nghệ thuật cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cho đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập - Thái Bình
Cấp giấy phép công diễn chương trình nghệ thuật cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài - Thái Bình
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý - Thái Bình
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Thái Bình
Cấp giấy phép hoạt động điện lực - Thái Bình
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Thái Bình
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần - Thái Bình
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Thái Bình
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thái Bình
Chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thái Bình
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần - Thái Bình
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thái Bình
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba phương tiện thuỷ nội địa - Thái Bình
Đề nghị Giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm Chất độc hoá học - Thái Bình
Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật - Thái Bình
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y - Thái Bình
Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Thái Bình
Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý - Thái Bình
Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản - Thái Bình
Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân người có công khi người có công từ trần - Thái Bình
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Thái Bình
Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Thái Bình
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu AJ - Thái Bình
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu AK - Thái Bình
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu D - Sở Công thương tỉnh - Thái Bình
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu E - Thái Bình
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu S - Thái Bình
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền - Thái Bình
Điều chỉnh văn bằng do cải chính hộ tịch - Thái Bình
Đính chính lại bằng tốt nghiệp - Thái Bình
Đổi bằng máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa - Thái Bình
Đổi bằng thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa - Thái Bình
Giấy phép liên vận Việt - Lào (Đối với phương tiện vận tải thương mại) - Thái Bình
Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo - Thái Bình
Đổi phù hiệu xe chất lượng cao (ô tô khách) - Thái Bình
Đổi phù hiệu xe chạy tuyến cố định (ô tô khách) - Thái Bình
Đổi phù hiệu xe hợp đồng (ô tô khách) - Thái Bình
Đổi phù hiệu xe taxi (ô tô khách) - Thái Bình
Đổi phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch (ô tô khách) - Thái Bình
Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (cùng chủ sở hữu) - Thái Bình
Hợp nhất các công ty cổ phần - Thái Bình
Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thái Bình
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật - Thái Bình
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh thuốc thú y - Thái Bình
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống - Thái Bình
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật - Thái Bình
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật - Thái Bình
Mở tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô - Thái Bình
Phù hiệu xe chất lượng cao (ô tô khách) - Thái Bình
Phù hiệu xe chạy tuyến cố định (ô tô khách) - Thái Bình
Phù hiệu xe hợp đồng (ô tô khách) - Thái Bình
Phù hiệu xe taxi (ô tô khách) - Thái Bình
Phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch (ô tô khách) - Thái Bình
Tách công ty cổ phần - Thái Bình
Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Thái Bình
Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Tái thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục du lịch thẩm định, tái xếp hạng cơ sở lưu trú hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao - Thái Bình
Tái thẩm định, tái công nhận cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn - Thái Bình
Tái thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú hạng 1 sao, 2 sao - Thái Bình
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với trường hợp đang khai thác (Cá nhân) - Thái Bình
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với trường hợp đang khai thác (Tổ chức) - Thái Bình
Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano, băng zôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự (đối với hàng hóa dịch vụ thông thường)) - Thái Bình
Cấp giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao - Thái Bình
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm (Cá nhân) - Thái Bình
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm (cá nhân) - Thái Bình
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm (cá nhân) - Thái Bình
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm ( tổ chức) - Thái Bình
Cấp giấy phép xuất bản bản tin - Thái Bình
Cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh Đại lý dịch vụ Internet công cộng - Thái Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Thái Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần - Thái Bình
Cấp giấy đăng ký, biển số tạm thời xe máy chuyên dùng - Thái Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thái Bình
Cấp lại bằng máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa bị mất, còn hạn sử dụng, mất vì lý do khác - Thái Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hưuc là cá nhân) - Thái Bình
Cấp lại bằng máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa bị mất, quá hạn sử dụng - Thái Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân - Thái Bình
Cấp lại bằng máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn sử dụng nhưng chưa quá 12 tháng kể từ ngày 31/12/2012 - Thái Bình
Cấp lại bằng máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn sử dụng nhưng chưa quá 12 tháng kể từ ngày 31/12/2012 - Thái Bình
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí - Thái Bình
Cấp lại bằng máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn sử dụng trên 12 tháng kể từ ngày 31/12/2012 - Thái Bình
Cấp lại bằng máy trưởng, thuyền trưởng, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa bị mất do cháy, do thiên tai như bão lụt, động đất hoặc bị hoả hoạn, cướp giật, phương tiện bị chìm đắm, còn hạn sử dụng - Thái Bình
Cấp lại bằng Thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa bị mất, còn hạn sử dụng, mất vì lý do khác - Thái Bình
Cấp lại bằng thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa bị mất, quá hạn sử dụng - Thái Bình
Cấp lại bằng thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn sử dụng trên 12 tháng kể từ ngày 31/12/2012 - Thái Bình
Cấp lại chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa do hỏng - Thái Bình
Đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại - Thái Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân - Thái Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ( C/O) mẫu AJ - Thái Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu AK - Thái Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu D - Thái Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu E - Thái Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - Thái Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Thái Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu S - Thái Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần - Thái Bình
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Thái Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Thái Bìnhh
Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô - Thái Bình
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Thái bình
Đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước - Thái Bình
Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng - Thái bình
Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - Thái Bình
Cấp lại thẻ Bảo hiểm Y tế đối với người có công với cách mạng - Thái Bình
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ (cá nhân) - Thái Bình
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ (Tổ chức) - Thái Bình
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa (Tổ chức) - Thái Bình
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa (Cá nhân) - Thái Bình
Cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm - Thái Bình
Cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm (cá nhân) - Thái Bình
Cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm - Thái Bình
Cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm (Tổ chức) - Thái Bình
Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng (cá nhân) - Thái Bình
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã - Thái Bình
Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng (Tổ chức) - Thái Bình
Đăng ký thành lập doang nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Thái Bình
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường hợp công trình khai thác đang hoạt động (cá nhân) - Thái Bình
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Thái Bình
Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường hợp công trình khai thác đang hoạt động (Tổ chức) - Thái Bình
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh - Thái Bình
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách - Thái Bình
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân - Thái Bình
Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với cơ sở xả nước thải yêu cầu xin cấp phép mới (Cá nhân) - Thái Bình
Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Thái Bình
Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với cơ sở xả nước thải yêu cầu xin cấp phép mới (Tổ chức) - Thái Bình
Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước (Cá nhân) - Thái Bình
Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước (Tổ chức) - Thái Bình
Cấp phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo - Thái Bình
Cấp phép xây dựng công trình di tích lịch sử văn hoá, tượng đài , quảng cáo - Thái Bình
Cấp phép xây dựng công trình xây dựng của các tổ chức ven tỉnh lộ, Quốc lộ và các khu công nghiệp tập trung (ngoài khu phân cấp cho Ban quản lý khu công nghiệp) - Thái Bình
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Thái Bình
Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động BTS loại1 - Thái Bình
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Thái Bình
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần - Thái Bình
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh - Thái Bình
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam - Thái Bình
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - Thái Bình
Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền - Thái Bình
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Thái Bình
Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Thái Bình
Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Thái Bình
Cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng - Thái Bình
Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Thái Bình
Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Thái Bình
Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Thái Bình
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doang nghiệp đối với công ty cổ phần - Thái Bình
Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Người có công với cách mạng và thân nhân của họ - Thái Bình
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Thái Bình
Cấp đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân - Thái Bình
Cấp đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc hồ sơ gốc không đủ - Thái Bình
Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề Dược - Thái Bình
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động Văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân - Thái Bình
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế, vắc xin và sinh phẩm y tế - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - Thái Bình
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 Thành viên trở lên - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty cổ phần - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Thái Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh - Thái Bình
Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh) - Thái Bình
Chia công ty cổ phần - Thái Bình
Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Thái Bình
Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Cho phép họp báo - Thái Bình
Cho thuê đất đối với hộ gia đình cá nhân thuê đất sản xuất kinh doanh - Thái Bình
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh - Thái Bình
Xếp hạng doanh nghiệp - Thái Bình
Đăng ký bổ sung xe vào tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô - Thái Bình
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho tổ chức - Thái Bình
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục du lịch thẩm định, tái xếp hạng cơ sở lưu trú hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao - Thái Bình
Thẩm định phương án chi tiết Bồi thường hỗ trợ và tái định cư - Thái Bình
Thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn - Thái Bình
Thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao - Thái Bình
Thay xe khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô - Thái Bình
Thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình
Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Thái Bình
Thủ tục di chuyển hồ sơ Người có công - Thái Bình
Thủ tục giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng (Tuất thường) - Thái Bình
Tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng chuyển đến - Thái Bình
Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (Cá nhân) - Thái Bình
Trợ cấp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi - Thái Bình
Xác minh giải quyết đơn Khiếu nại lần 1 (Thẩm quyền của Chánh thanh tra tỉnh) - Thái Bình
Xác minh giải quyết đơn Khiếu nại lần 2 (Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) - Thái Bình
Xác nhận nhân sự chủ chốt cho các doanh nghiệp khu công nghiệp - Thái Bình
Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu - Thái Bình
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) - Thái Bình
Cấp phép đặt văn phòng đại diện cơ quan báo chí của các địa phương khác trên địa bàn - Thái Bình
Cấp giấy phép xuất bản bản tin - Thái Bình
Cấp giấy phép hoạt động in - Thái Bình
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Thái Bình
Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài - Thái Bình
Cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in - Thái Bình
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Áp dụng đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư hoặc đối với dự án của nhà đầu tư trong nước không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Thái Bình
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) - Thái Bình
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (trong phạm vi nội tỉnh) - Thái Bình
Cấp Giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) - Thái Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) - Thái Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) - Thái Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) - Thái Bình
Thi tuyển công chức cấp xã - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Áp dụng đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư hoặc đối với dự án của nhà đầu tư trong nước thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Thái Bình
Giãn tiến độ thực hiện dự án - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Nhóm A, B) - Thái Bình
Cấp phép xây dựng công trình cho dự án - Thái Bình
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - Thái Bình
Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình cho dự án - Thái Bình
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình cho dự án - Thái Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Thái Bình
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Thái Bình
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. - Thái Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Thái Bình
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Thái Bình
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Thái Bình
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Thái Bình
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Thái Bình
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-112087-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
57