Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-118130-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức công dân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn
Quyết định giao đất, cho thuê dất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất
Tờ khai tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Tờ khai lệ phí trước bạ
Hợp đồng thuê đất
Giấy phép xây dựng
Quyết toán công trình và biên bản bàn giao công trình (Nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.
Tờ khai tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-118130-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26