Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-119629-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng kí kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng kí kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện Thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của DN nhận kết quả theo giấy hẹn
Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ về thuế của chi nhánh và nợ đóng bảo hiểm xã hội
Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng của người lao động
Giấy chứng nhận ĐKHĐ và đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện
Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hoặc Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh có ghi tên địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt để cấp thay đổi loại bỏ Địa điểm kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-119629-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37