Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-BS09
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh hoặc qua đường Internet.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư sau khi nhận Quyết định chủ trương đầu tư được cán bộ tiếp nhận viết Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.
Bước 2: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.
Quyết định chủ trương đầu tư.
Đối với nhà đầu tư trong nước bổ sung văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Áp dụng đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư hoặc đối với dự án của nhà đầu tư trong nước thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-BS09
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42