Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-BS16
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ hồ sơ trong quá trình thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu cung cấp trong hồ sơ dự án trình duyệt.
Bước 2: + Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho Nhà đầu tư.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.
Tờ trình thẩm định đề xuất dự án, bao gồm: Sự cần thiết đầu tư dự án; sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển và những nội dung chủ yếu của đề xuất dự án; kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định đề xuất dự án;
Đề xuất dự án (lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015);
Thiết kế sơ bộ dự án (đối với dự án có cấu phần xây dựng);
Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất:
+ Bản chính hoặc bản sao: Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;
+ Bản chính hoặc bản sao: Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự (nếu có).
Bản chính hoặc bản sao: Các tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuất dự án (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án (Nhóm A, B, C) - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-BS16
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20