Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-BS17
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định (không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ hồ sơ trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư): Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với dự án nhóm B: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu cung cấp trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi trình duyệt.
Bước 2: + Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho Nhà đầu tư.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.
Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;
Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 25 Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015);
Báo cáo thẩm định dự án;
Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan;
Đối với dự án có cấu phần xây dựng, bổ sung thêm:
+ Bản vẽ thiết kế cơ sở;
+ Tổng mức đầu tư;
+ Thuyết minh thiết kế cơ sở;
+ Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo tỷ lệ định mức quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (Nhóm A, B) - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-BS17
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36