Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-BS20
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Đối với dự án nhóm A, B (không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ hồ sơ trong quá trình thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): Không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu cung cấp trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình duyệt.
Bước 2: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho Nhà đầu tư.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận
Tờ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng dự án;
Bản sao: Báo cáo nghiên cứu khả thi;
Bản sao: Quyết định phê duyệt dự án;
Bản chính hoặc bản sao: Văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có);
Bản chính hoặc bản sao: Hợp đồng liên doanh và dự thảo điều lệ doanh nghiệp (nếu có);
Quyết định lựa chọn Nhà đầu tư;
Bản chính hoặc bản sao: Các văn bản có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 05 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Nhóm A, B) - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-BS20
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36