Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TGG-034058-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang (Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Lệ phí đăng ký kinh doanh nộp tại phòng Tổ chức Hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
Bước 3: Nhận kết quả thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang (Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:
- Người nhận kết quả đăng ký đem theo giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để ký nhận và nhận kết quả đăng ký.
- Trường hợp nếu mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ đến 11giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu; trừ ngày lễ, tết nghỉ)
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Phụ lục I-5; Phụ lục I-6; Phụ lục I-4)
Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục I-4
Tải về
Phụ lục I-5
Tải về
Phụ lục I-6
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Không thu phí đối với dự án có vốn đầu tư trong nước
Lệ phí 20.000 (hai mươi nghìn) đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Tiền Giang
Số hồ sơ:
T-TGG-034058-TT
Cơ quan hành chính:
Tiền Giang
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24