Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TGG-086770-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người dân đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Thời gian nhận hồ sơ và trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết nghỉ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện để được chứng thực HĐTC tài sản gắn liền với đất
- Người thế chấp tài sản gắn liền với đất phải tự mình yêu cầu chứng thực, nếu nhờ người khác đi thay phải có ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung của hợp đồng phải hợp pháp.
- Nộp lệ phí theo quy định
Điều kiện để được thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất:
- Là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
- Tài sản ghi trong hợp đồng phải thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của bên thế chấp và được phép giao dịch
Phiếu yêu cầu chứng thực. (Mẫu số 31/PYC))
Hợp đồng thế chấp tài sản GLVĐ Mẫu số 50/HĐTC
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác của người yêu cầu chứng thực bên thế chấp (01 bản sao)
Sổ hộ khẩu/Giấy đăng ký tạm trú của người yêu cầu chứng thực (01 bản sao)
Giấy CNQSH tài sản gắn liền với đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản sao)
Các giấy tờ xác nhận về tình trạng hôn nhân (01 bản sao)
Hợp đồng tín dụng đã được ký kết giữa các bên và Biên bản định giá tài sản (nếu có, bản sao)
Ghi chú: Tất cả hồ sơ ở mục 3, 4, 5, 6, 7 phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 31/PYC
Tải về
Mẫu số 50/HĐTC
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Thu theo giá trị hợp đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất - Tiền Giang
Số hồ sơ:
T-TGG-086770-TT
Cơ quan hành chính:
Tiền Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25