Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-008128-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép 01 Bộ hồ sơ bản vẽ được đóng dấu thẩm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a) Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa;
b)Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết);
c) Trình tự:
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc sở;
- Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định hồ sơ; trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ), phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho Chủ đầu tư biết và thực hiện (Thời gian tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc);
- Sau khi thẩm định, Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc soạn thảo Giấy phép xây dựng trình Giám đốc sở ký;
- Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc chuyển Giấy phép xây dựng và 01 bộ hồ sơ đã đóng dấu thẩm định về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trả cho Chủ đầu tư.
Trả kết quả: a) Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng.
b) Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
c) Trình tự trả:
+ Đến hẹn, tổ chức, công dân đem phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả căn cứ mức lệ phí theo quy định để viết thông báo thu lệ phí, hướng dẫn tổ chức, công dân đến bộ phận tài vụ nộp lệ phí;
+ Bộ phận tài vụ viết biên lai thu tiền phí, lệ phí theo quy định, tổ chức, công dân nộp lệ phí và nhận biên lai;
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, trả hồ sơ cho người nhận; Người nhận ký vào sổ giao nhận và nhận kết quả (gồm: Giấy phép xây dựng và 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế đã được đóng dấu thẩm định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị:
- Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;
- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hoá, di tich lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;
- Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá phải đảm bảo mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;
- Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
- Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng các công trình liền kề xung quanh;
- Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tâng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị;
- Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có tiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm.
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng của chủ đầu tư (có mẫu, 01 bản chính)
Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất, …) (01 bản sao công chứng)
Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (01 bản, sao công chứng)
Văn bản thỏa thuận của Ban Tôn giáo địa phương có thẩm quyền (01 bản chính hoặc sao công chứng)
Bản vẽ thiết kế (02 bộ, bản chính), gồm:
+ Tổng mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200 – 1/500, kèm theo hồ sơ định vị công trình
+ Mặt bằng các tầng, mặt bằng mái, các mặt đứng, mặt cắt công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200
+ Mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và chi tiết mặt cắt móng tỷ lệ 1/50
+ Mặt bằng bố trí hệ thống điểm đấu nối kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 100.000 đ/1 giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép, xây dựng công trình, tôn giáo - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-008128-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21