Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-008666-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết, Sở Xây dựng Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Nội dung điều chỉnh được ghi vào Giấy phép xây dựng đã cấp, và đóng dấu thẩm định vào 01 bộ hồ sơ bản vẽ điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a) Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
b) Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
c) Trình tự: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc sở.
- Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định hồ sơ; trong thời hạn 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ), phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho Chủ đầu tư biết và thực hiện (Thời gian tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Sau khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc soạn thảo văn bản giải trình lý do xin điều chỉnh giấy phép xây dựng của Chủ đầu tư và thời gian điều chỉnh giấy phép xây dựng trình Giám đốc sở ký; Nội dung điều chỉnh Giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục "gia hạn, điều chỉnh" trong Giấy phép xây dựng đã được cấp cho Chủ đầu tư.
- Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc chuyển Giấy phép xây dựng đã được điều chỉnh và 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế điều chỉnh (đã đóng dấu thẩm định) về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trả cho Chủ đầu tư.
Trả kết quả: a) Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng.
b) Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
c) Trình tự trả:
+ Đến hẹn, Chủ đầu tư đem phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng;
+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trả kết quả cho người nhận;
+ Người nhận ký vào sổ giao nhận và nhận kết quả (gồm: Giấy phép xây dựng và 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế điều chỉnh đã đóng dấu thẩm định).
Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (01 bản chính)
Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp
Hồ sơ bản vẽ thiết kế điều chỉnh (02 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
16