Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-009679-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 07 ngày làm việc; Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Kết luận của Thanh tra đối với tổ chức, cá nhân vi phạm một trong các trường hợp nêu trên, chuyển đến phòng Quản lý đất đai xử lý
Tiếp nhận hồ sơ: + Địa điểm: Tại phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
+ Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết).
Công chức thuộc phòng Quản lý đất đai có trách nhiệm nhận hồ sơ từ Thanh tra, chuyển Trưởng phòng xem xét, vào sổ theo dõi.
Xử lý hồ sơ: 1. Phòng Quản lý đất đai
- Thẩm tra hồ sơ;
- Lập phiếu trình, tham mưu cho Giám đốc Sở ký tờ trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định thu hồi đất giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý (đối với khu vực nông thôn), giao tổ chức phát triển quỹ đất quản lý (đối với khu vực đô thị và khu vực đã được quy hoạch để phát triển đô thị);
- Gửi Tờ trình của Sở kèm theo hồ sơ có liên quan về Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Xem xét, ký Quyết định thu hồi đất.
4. Phòng Quản lý đất đai
- Nhận kết quả từ Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Soạn văn bản, tham mưu cho Giám đốc Sở ký Thông báo cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất nộp lại các giấy tờ gốc về quyền sử dụng đất (nếu có). chuyển kèm theo 01 bộ hồ sơ về bộ phận “Một cửa” của Sở.
5. Công chức bộ phận “Một cửa” vào sổ theo dõi, thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.
Trả kết quả: + Địa điểm: Tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
+ Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết).
+ Cách thức:
* Công chức Bộ phận “Một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả:
- Thu phí theo quy định tại bộ phận “Một cửa”, viết biên lai thu tiền (do Cục Thuế Thanh Hoá phát hành): Giữ lại 02 liên-giao cho người nộp tiền liên đỏ có đóng dấu của Sở.
- Trả kết quả: Quyết định thu hồi đất (01 bản trả trực tiếp hoặc gửi qua đường công văn cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất; 02 bản gửi cho Ủy ban nhân dân huyện cấp huyện, xã nơi có đất bằng đường công văn để phối hợp thực hiện).
- Thu giấy tờ gốc về quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất (nếu có) để lưu hồ sơ.
* Đơn vị được giao quản lý diện tích đất đã thu hồi có trách nhiệm nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận ‘Một cửa’ của Sở.
Văn bản kết luận của Thanh tra về việc việc tổ chức, cá nhân sử dụng đất vi phạm một trong các trường hợp sử dụng đất sau đây (01 bản chính, không mẫu):
- Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;
- Người sử dụng đất cố ý huỷ hoại đất;
- Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;
- Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm;
- Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;
- Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền. Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liền, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liền;
- Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.
Trích lục hoặc Trích đo bản đồ địa chính của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và Môi trường (01 bản chính, không mẫu)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ 250.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi đất đối với các trường hợp qui định tại Khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và Khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai - Thanh Hoá
Số hồ sơ:
T-THA-009679-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]
Thu hồi đất đối với các trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tự nguyện trả lại đất (khoản 8 Điều 38 Luật Đất đai) - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003, bao gồm: Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả; Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; Đất được giao không đúng đối tượng hoặc - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế (đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân chết hoặc mất tích mà không có người thừa kế (khoản 7 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003) - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Thanh Hoá

0
30