Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-011072-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 07 ngày làm việc; Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: - Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các Hợp đồng thuê đất đã hết hạn: kiểm tra thực địa, lập biên bản kiểm tra chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở để theo dõi.
- Thông báo cho tổ chức, cá nhân có Hợp đồng thuê đất có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất.
Tiếp nhận hồ sơ: - Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận “Một cửa”) của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết).
Công chức bộ phận “Một cửa”có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.
Xử lý hồ sơ: 1. Phòng Quản lý đất đai
- Thẩm tra hồ sơ;
- Lập phiếu trình, tham mưu cho Giám đốc Sở ký tờ trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký 1. Công chức bộ phận “Một cửa” lập phiếu giao-nhận hồ sơ và chuyển 02 bộ hồ sơ về phòng Quản lý đất đai.
2. Phòng Quản lý đất đai
- Lập phiếu trình, tham mưu cho Giám đốc Sở ký Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định thu hồi đất giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý (đối với khu vực nông thôn), giao tổ chức phát triển quỹ đất quản lý (đối với khu vực đô thị và khu vực đã được quy hoạch để phát triển đô thị);
- Gửi Tờ trình của Sở kèm theo tài liệu có liên quan về Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Xem xét ký Quyết định thu hồi đất.
4. Phòng Quản lý đất đai
Nhận Quyết định thu hồi đất từ Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyển kèm theo hồ sơ về bộ phận “Một cửa” của Sở.
5. Công chức bộ phận “Một cửa” vào sổ theo dõi, thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.
Trả kết quả: + Địa điểm: Tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
+ Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết).
+ Cách thức
* Công chức tại bộ phận “Một cửa”của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá:
- Thu phí theo quy định tại bộ phận “Một cửa”, viết biên lai thu tiền (do Cục Thuế Thanh Hoá phát hành): Giữ lại 02 liên-giao cho người nộp liên đỏ có đóng dấu của Sở.
- Trả kết quả: Quyết định thu hồi đất (01 bản trả trực tiếp hoặc gửi qua đường công văn cho tổ chức cá nhân bị thu hồi đất; 02 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nơi có đất bằng đường công văn để phối hợp thực hiện).
* Đơn vị được giao quản lý diện tích đất đã thu hồi có trách nhiệm nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận ‘Một cửa’ của Sở.
Biên bản kiểm tra của phòng Quản lý đất đai về việc hết hạn thời hạn sử dụng đất mà không đủ điều kiện được gia hạn (không mẫu, 01 bản chính)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Quyết định cho thuê đất (nếu có, 01 bản chính - 01 bản sao công chứng, không mẫu)
Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất của Văn phòng Đăng ký quỳên sử dụng đất (01 bản chính, không mẫu)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ 250.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Thanh Hoá
Số hồ sơ:
T-THA-011072-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]
Thu hồi đất đối với các trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tự nguyện trả lại đất (khoản 8 Điều 38 Luật Đất đai) - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với các trường hợp qui định tại Khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và Khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003, bao gồm: Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả; Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; Đất được giao không đúng đối tượng hoặc - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế (đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Thanh Hoá
Thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân chết hoặc mất tích mà không có người thừa kế (khoản 7 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003) - Thanh Hoá

0
32