Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-017887-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường 20 ngày làm việc; Ủy ban nhân dân tỉnh 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản, Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, Thông báo đăng ký hoạt động khoáng sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Tiếp nhận hồ sơ: - Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận “Một cửa”) của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết).
Công chức bộ phận “Một cửa” có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết.
Xử lý hồ sơ: 1. Công chức bộ phận “Một cửa” lập phiếu giao - nhận hồ sơ và chuyển 04 bộ hồ sơ đến phòng Tài nguyên khoáng sản.
2. Phòng Tài nguyên khoáng sản
- Thẩm tra hồ sơ;
- Kiểm tra tại thực địa nếu thực sự cần thiết, lập biên bản kiểm tra;
- Lập phiếu trình, tham mưu cho Giám đốc Sở ký Tờ trình, ký Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản
- Chuyển Tờ trình của Sở kèm theo 01 bộ hồ sơ và 07 Bản đồ khu vực xin thăm dò khoáng sản về Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Xem xét ký: Quyết định cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản.
4. Phòng Tài nguyên khoáng sản
- Nhận kết quả từ Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, kèm theo Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản;
- Soạn thảo Thông báo đăng ký hoạt động khoáng sản, trình Giám đốc Sở ký;
- Chuyển kết quả và 02 bộ hồ sơ về bộ phận “Một cửa” của Sở;
5. Công chức bộ phận “Một cửa”
- Vào sổ theo dõi, thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.
- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân:
• Quyết định cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (01 bản);
• Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (01 bản);
• Thông báo đăng ký hoạt động khoáng sản (01 bản);
(01 bản trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân được cấp phép (kèm theo 01 hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản), 02 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có mỏ khoáng sản được thăm dò bằng đường công văn để phối hợp thực hiện).
6. Tổ chức, cá nhân
Nhận kết quả.
Trả kết quả: - Địa điểm: Bộ phận “Một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
- Thời gian: Theo giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày lễ, Tết).
- Cách thức:
* Công chức bộ phận “Một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá:
+ Thu lệ phí theo quy định tại bộ phận “Một cửa”, thu tiền và viết biên lai thu tiền (do Cục thuế Thanh Hóa phát hành): Giữ lại 02 liên, giao cho khách hàng liên đỏ có đóng dấu của Sở.
+ Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
* Tổ chức, cá nhân xuất trình phiếu giao nhận hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa”
Trường hợp giải quyết chậm so với ngày đã hẹn thì phòng Tài nguyên khoáng sản phải thông báo cho bộ phận “Một cửa” biết lý do và hẹn ngày trả kết quả để bộ phận “Một cửa” thông báo cho tổ chức biết lý do và hẹn lại thời gian trả kết quả.
Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (có mẫu, 01 bản chính)
Đề án thăm dò lập theo quy định (có mẫu, 01 bản chính)
Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình, tỷ lệ không nhỏ hơn 1/10.000 theo hệ tọa độ VN 2000 (có mẫu, 01 bản chính)
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư về khai thác khoáng sản (không mẫu, 01 bản sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 04 (bộ), riêng bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản: 07 bản
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản.
Tải về
Đề án thăm dò lập theo quy định.
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 2000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-017887-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25