Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-022893-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định đã được công khai
Tíếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa (Số 74, Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa).
b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
c. Trình tự:
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ, đăng ký vào sổ, ghi phiếu hẹn.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.
Xử lý hồ sơ: - Phòng Việc làm - An toàn lao động thông báo mở lớp huấn luyện tới các doanh nghiệp.
- Tổ chức huấn luyện cho người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp.
- Căn cứ kết quả bài kiểm tra của từng học viên sau khi huấn luyện, phòng Việc làm - An toàn lao động cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động.
Trả kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa (74 Tô vĩnh Diện, thành phố Thanh Hóa).
b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
c. Trình tự: Cấp ngay hoặc thông báo cho các đơn vị đến nhận.
Danh sách các học viên (01 bản chính)
Bài kiểm tra đạt yêu cầu của học viên (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-022893-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20