Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-024479-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định đã được công khai
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (74 Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá).
b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).
c. Trình tự:
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ghi phiếu hẹn trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Xử lý hồ sơ: - Phòng Đào tạo nghề tổ chức thẩm định hồ sơ.
- Nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.
- Trường hợp không đủ điều kiện Phòng Đào tạo nghề trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Trả kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (74 Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá).
b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).
c. Trình tự: Công dân, tổ chức trả phiếu hẹn, ký sổ và nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục)
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (01 bản chính; có mẫu)
- Quyết định thành lập (01 bản sao chứng thực)
Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở giáo dục, doanh nghiệp (01 bản sao chứng thực)
Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động (01 bản chính; có mẫu)
Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (01 bản sao chứng thực)
Chương trình dạy nghề các nghề đăng ký hoạt động (01 bản sao chứng thực)
Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đăng ký hoạt động hoạt động (01 bản sao chứng thực)
Riêng đối với nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ:
Trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có văn bản của cơ quan chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó (01 bản sao chứng thực).
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (dành cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục)
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-024479-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28