Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-024499-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định đã được công khai
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (74 Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá).
b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).
c. Trình tự:
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ghi phiếu hẹn trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Xử lý hồ sơ: - Phòng Đào tạo nghề kiểm tra hồ sơ trình Giám đốc Sở, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra (hoặc thanh tra) tình trạng thực tế của trung tâm dạy nghề hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.
- Căn cứ vào kết quả kiểm tra (hoặc thanh tra) hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề Phòng Đào tạo nghề báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra văn bản chấp thuận.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể, cho phép giải thể trung tâm dạy nghề.
Trả kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (74 Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá).
b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).
c. Trình tự: Công dân, tổ chức trả phiếu hẹn, ký sổ và nhận kết quả.
Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm dạy nghề kèm theo phương án, giải quyết quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học nghề (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 10 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải thể trung tâm dạy nghề - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-024499-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19