Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-024688-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thẩm định, để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tách trường trung cấp nghề để thành lập trường trung cấp nghề mới của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục. Trong trường hợp không đủ điều kiện thành lập phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định đã được công khai
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (74 Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá).
b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).
c. Trình tự:
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ghi phiếu hẹn trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Xử lý hồ sơ: - Phòng Đào tạo nghề phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ tách trường trung cấp nghề để thành lập trường trung cấp nghề mới.
- Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan tổ chức, cá nhân đề nghị tách trường hoàn chỉnh hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh xem xét.
- Hội đồng thẩm định cấp tỉnh ra văn bản chấp thuận.
- Căn cứ vào hồ sơ và văn bản chấp thuận, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
- Trường hợp không đủ điều kiện tách phải trả lời cho cơ quan tổ chức đề nghị tách trường trung cấp nghề để thành lập trường trung cấp nghề mới bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trả kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (74 Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá).
b. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).
c. Trình tự: Công dân, tổ chức trả phiếu hẹn, ký sổ và nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập

- Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề tư thục.

- Đề án thành lập trường trung cấp nghề
Văn bản đề nghị thành lập đối với trường trung cấp nghề công lập (01 bản chính; có mẫu)
Đơn đề nghị thành lập đối với trường trung cấp nghề tư thục (01 bản chính; có mẫu)
Đề án thành lập trường trung cấp nghề (01 bản chính; có mẫu):
+ Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác thì đề án cần kèm theo danh sách giáo viên cơ hữu và thính giảng (01 bản chính).
+ Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập mới thì đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo (01 bản chính).
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng (01 bản chính). (Vận dụng mẫu 2C-BNV/2008 ban hành theo QĐ số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức).
Dự thảo Điều lệ trường (01 bản chính; có mẫu)
Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng cho thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm), (01 bản chính)
Đối với Trường trung cấp nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:
+ Văn bản xác nhận của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường (01 bản chính).
+ Đối với trường trung cấp nghề tư thục có 2 thành viên góp vốn trở lên phải có biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường; danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường; danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường, dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của Nhà trường (01 bản chính).
Số bộ hồ sơ: 10 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tách trường trung cấp nghề để thành lập trường trung cấp nghề mới - Thanh Hoá
Số hồ sơ:
T-THA-024688-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30