Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-024717-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).
c. Trình tự:
Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn cho người nộp.
- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện đúng theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng quản lý hành nghề y tư nhân.
- Cán bộ Phòng quản lý hành nghề y, dược tư nhân kiểm tra hồ sơ, tổng hợp và báo cáo trưởng phòng, trình hội đồng tư vấn xét đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam. Trường hợp hồ sơ có yêu cầu bổ sung, thì trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ) Phòng quản lý hành nghề y, dược tư nhân có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho người nộp hồ sơ biết, thực hiện (thời gian công dân bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Phòng quản lý hành nghề y, dược tư nhân hoàn chỉnh các thủ tục trình Giám đốc sở ký cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho người nước ngoài hành nghề bằng y học cổ truyền tại Việt Nam, chứng chỉ được gửi về văn thư để đóng dấu và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở y tế, đồng thời gửi 01 bản Quyết định và danh sách về phòng tài vụ để theo dõi, thu lệ phí.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).
c. Trình tự:
Người nhận đem phiếu hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hướng dẫn người nhận đến bộ phận tài vụ, thủ quỷ cơ quan văn phòng Sở y tế để nạp phí, lệ phí.
Tại bộ phận một cửa người nhận chứng chỉ trình hoá đơn đã nạp phí, lệ phí và ký vào sổ giao nhận, trước khi trao chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho người nhận.
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt nam (01 bản chính)
Giấy báo mất giấy phép hành nghề có xác nhận của Cơ sở hành nghề y học cổ truyền và cơ quan công an cấp xã, phường nơi người đó mất chứng chỉ (01 bản chính)
02 ảnh màu chân dung cở 4cm x 6cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại chứng chỉ cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam Mức thu 300.000đ/chứng chỉ

0
20