Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-025021-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố nơi tổ chức tôn giáo đăng ký hoạt động
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức tôn giáo chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm:
Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Thanh Hóa, địa chỉ: Số 44, đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.
b. Thời gian:
Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.
c. Trình tự:
- Trình tự tiếp nhận hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo.
- Phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo kiểm tra hồ sơ, trình Sở Nội vụ xem xét, có Văn bản xin ý kiến các ban, ngành có liên quan như: Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố nơi tổ chức tôn giáo đăng ký hoạt động.
- Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận (trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do).
- Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận kết quả là Văn bản chấp thuận (hoặc không chấp thuận) của Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Thanh Hóa, số 44, đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.
b. Thời gian:
Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.
c. Trình tự:
Người nộp hồ sơ đem Giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Tôn giáo để nhận kết quả là Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ người tổ chức chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện đảm bảo (Không mẫu, 01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (không thuộc các trường hợp hội nghị, đại hội, cuộc lễ của tổ chức tôn giáo cơ sở) - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-025021-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21