Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-036233-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; vào sổ theo dõi, viết biên lai thu lệ phí và viết phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.
Xử lý hồ sơ: Phòng Hành chính tư pháp-Bổ trợ tư pháp, Soạn thảo Văn bản về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng trình Lãnh đạo ký, đóng dấu Sở Tư pháp, chuyển bản chính Văn bản về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở
Trả kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp.
b. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả: Người đại diện của Văn phòng công nộp lại Phiếu hẹn; nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
-
Tự chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động do Văn phòng công chứng vi phạm pháp luật hoặc không còn công chứng viên do bị miễn nhiệm
Báo cáo về việc tự chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng: 01 Bản chính
Biên bản họp Hội đồng thành viên Văn phòng công chứng (nếu là VP hoạt động dưới loại hình công ty hợp danh) về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng: 01 Bản chính
Biên bản bàn giao với Văn phòng công chứng khác về việc tiếp nhận hồ sơ công chứng (nếu có) hoặc Văn bản đề nghị Sở Tư pháp chỉ định tổ chức hành nghề công chứng khác tiếp nhận hồ sơ công chứng: 01 Bản chính
Giấy tờ chứng minh việc đăng báo trung ương hoặc báo địa phương trong ba số liên tiếp về thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động: 01 Bản chính
Bản chính Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Bản chính Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-036233-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28