Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-036496-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; vào sổ theo dõi, viết biên lai thu lệ phí và viết phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.
Xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Hành chính tư pháp-Bổ trợ tư pháp, viết Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng trình Lãnh đạo ký, đóng dấu Sở Tư pháp, chuyển bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở; Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Trả kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp.
b. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả: Công dân nộp lại Phiếu hẹn; nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp trụ sở là nhà thuê, mượn ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trên, trong hồ sơ phải kèm theo bản sao hợp đồng thuê, mượn nhà có thời gian tối thiểu là ba năm kể từ ngày làm thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Văn phòng công chứng phải có trụ sở riêng với địa chỉ cụ thể và đảm bảo về diện tích làm việc cho công chứng viên, nhân viên, tiếp người yêu cầu công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng theo quy định của pháp luật
Đơn đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (có mẫu 01 bản chính)
Quyết định thành lập Văn phòng công chứng (01 bản sao)
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng (01 bản sao)
Nếu là Luật sư được bổ nhiệm công chứng viên để thành lập Văn phòng công chứng thì khi làm thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì còn phải nộp thêm giấy tờ xác minh đã rút tên khỏi danh sách thành viên Đoàn luật sư và chấm dứt hành nghề luật sư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do một công chứng viên thành lập), Mẫu số TP-CC-04
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do một công chứng viên thành lập) - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-036496-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24