Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-036761-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng. Thời gian tại Sở Tư pháp: không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; vào sổ theo dõi, viết biên lai thu lệ phí và viết phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.
Xử lý hồ sơ: - Phòng Hành chính tư pháp-Bổ trợ tư pháp, Làm văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng, trình Lãnh đạo ký, đóng dấu Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ và gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
Công dân nộp lại Phiếu hẹn; nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tên gọi của Văn phòng công chứng do công chứng viên lựa chọn nhưng phải bao gồm cụm từ "Văn phòng công chứng, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng: 01 bản chính
Đề án thành lập Văn phòng công chứng: 01 bản chính
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên: 01 bản sao
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do một công chứng viên thành lập), Mẫu số TP-CC-02
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21