Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-042500-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Nộp trực tiếp:
- Không quá 04 giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu qua đường hàng không;
- Không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu bằng các phương tiện khác;
- Nộp qua đường bưu điện: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận ghi trên bì thư.
(Quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị hồ sơ: Thương nhân, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn. Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính đã được công bố. Đối với người nộp hồ sơ: Nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo quy định): Lập và giao biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp theo quy định.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sau khi kiểm tra đủ thành phần hồ sơ chuyển hồ sơ về Phòng Thương mại xuất nhập khẩu.
2. Phòng Thương mại xuất nhập khẩu kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trong vòng 01 tiếng. Sau khi kiểm tra nếu hồ sơ đầy đủ, phòng Thương mại xuất nhập khẩu thảo Giấy chứng nhận trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực ký, sau đó chuyển văn bản về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
3. Sau khi kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thông báo, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bằng cách:
- Thông báo bằng văn bản, nêu rõ những nội dung cần thông báo cho cá nhân, tổ chức chuyển về bộ phận Một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức đối với trường hợp nộp trực tiếp tại Ban.
- Thông báo bằng phương thức nhanh nhất cho người nộp hồ sơ qua điện thoại hoặc thư điện tử, nêu rõ những nội dung cần thông báo bằng điện thoại phải được ghi lại và lưu vào hồ sơ, có ghi rõ ngày giờ thông báo và chữ ký xác nhận của lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn trong trường hợp nộp qua đường bưu điện.
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn. Địa chỉ: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định),
Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Phụ lục 3 thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi)
Mẫu C/O tương ứng đã được khai hoàn chỉnh
Bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan (có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp)
Bản sao hóa đơn thương mại (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
Bản sao vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
Bản sao vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan, ngoài các chứng từ, tài liệu quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều 9, người đề nghị cấp C/O nộp thêm các chứng từ, tài liệu sau:
a) Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan có xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất của cơ quan Hải quan và phiếu xuất kho: 01 (một) bản sao đóng dấu sao y bản chính của thương nhân;
b) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa thương nhân Việt Nam với khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan, trong đó có quy định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhập khẩu ở nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân; hoặc:
c) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan với người nhập khẩu tại nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam, trong đó có quy định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhập khẩu: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. (Quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.)
- Đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu hoặc sản phẩm mới sản xuất lần đầu ngoài các chứng từ nêu trên, trong trường hợp cần thiết cung cấp thêm tài liệu có liên quan:
+ Quy trình sản xuất ra hàng hóa;
+ Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu;
+ Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước;
+ Xác nhận của người bán hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi sản xuất ra nguyên liệu, hàng hóa;
+ Giấy phép xuất khẩu (nếu có);
+ Chứng từ, tài liệu cần thiết khác.
Trong trường hợp chưa có bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O.
(Quy định tại Điều 9, Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-042500-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31