Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-043911-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trích lục nội dung đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự:
Kiểm tra giấy tờ theo quy định của pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:
- Nếu nồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Xúc tiến đầu tư xử lý.
- Phòng Xúc tiến đầu tư thẩm định hồ sơ, trong thời gian hạn 2 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ) phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Phòng Xúc tiến đầu tư kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, thảo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trình Trưởng ban ký và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự:
Tổ chức, công dân mang phiếu hẹn đến Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả; nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có); nhận kết quả.
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (có mẫu, 01 bản chính)
Bản sao đăng ký kinh doanh (01 bản photo công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/ 01 Giấy chứng nhận đăng ký
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-043911-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]
Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá
Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa
Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa
Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa
Đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa
Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa
Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với chủ sở hữu là cá nhân trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa
Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với chủ sở hữu là tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa
Đăng ký kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa

0
23