Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-046569-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Số 45 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian:
Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự:
Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả viết phiếu hẹn cho doanh nghiệp.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý.
- Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đảm bảo qui định, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Phòng nhận được hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng có văn bản thông báo chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả yêu cầu doanh nghiệp bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian xử lý của thủ tục.
+ Nếu hồ sơ đảm bảo qui định, Phòng sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp. Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Số 45 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian:
Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự:
Đến hẹn Trưởng chi nhánh mang phiếu hẹn đến nhận kết quả. Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thu phí và lệ phí theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tên chi nhánh được đặt đúng theo quy định tại điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thông báo lập chi nhánh (có mẫu, 01 bản chính)
Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh (không có mẫu, 01 bản photo công chứng)
Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh (không có mẫu, 01 bản chính)
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (không có mẫu, 01 bản photo công chứng)
Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm chứng chỉ hành nghề của người đứng dầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (01 bản photo công chứng)
Đối với trường hợp chi nhánh được thành lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính doanh nghiệp phải nộp kèm theo Điều lệ công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản photo công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập chi nhánh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/ 01 lần cấp

0
20