Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-046741-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Hợp tác xã chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Số 45 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian:
Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự:
Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn Hợp tác xã hoàn chỉnh lại hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả viết phiếu hẹn cho Hợp tác xã.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý.
- Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đảm bảo qui định, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Phòng nhận được hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng thông báo bằng văn bản chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi Hợp tác xã yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian xử lý của thủ tục.
+ Nếu hồ sơ đảm bảo qui định, Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho Hợp tác xã. Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Số 45 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian:
Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự:
Đến hẹn người đứng đầu văn phòng đại diện của hợp tác xã trực tiếp mang phiếu hẹn đến nhận kết quả. Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thu phí và lệ phí theo qui định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tên Văn phòng đại diện theo quy định tại Mục c, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.
- Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện phù hợp với nội dung hoạt động của hợp tác xã.
- Nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thông báo thành lập văn phòng đại diện (có mẫu, 01 bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản photo công chứng)
Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc mở văn phòng đại diện, cử người đứng đầu văn phòng đại diện và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (không có mẫu, 01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập văn phòng đại diện (mẫu HTXTB-1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/ 01 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-046741-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19