Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-078156-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trường hợp người có yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thì thời gian giải quyết trong ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp người có yêu cầu cấp bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở nộp hồ sơ bằng đường bưu chính thì thời gian giải quyết sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ xin cấp bản sao văn bằng trung học cơ sở theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận:
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).
c. Trình tự tiếp nhận:
Công chức phụ trách cấp bằng của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, nếu:
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu hẹn cho công dân.
- Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh theo quy định.
Xử lý hồ sơ: Công chức phụ trách cấp phát văn bằng thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố:
- Kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, đối chiếu với Sổ gốc (danh sách người học đã được cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở) để cấp bản sao cho người yêu cầu;
- In bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; dán ảnh; đóng dấu nổi;
- Trình Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ký bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;
- Ghi số bản sao Bằng tốt nghiệp vào Sổ theo dõi cấp bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
Trả kết quả: a. Địa điểm trả:
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).
c. Trình tự trả:
Tổ chức, cá nhân nộp lại Phiếu hẹn.
Công chức phụ trách cấp bằng thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo giao bản sao Bằng tốt nghiệp cho công dân; Công dân ký tên vào Sổ theo dõi cấp phát văn bằng.
Đơn xin cấp bản sao văn bằng Tốt nghiệp trung học cơ sở: 01 bản chính
Bản sao Giấy khai sinh: 01 bản chính
01 ảnh 3 X 4
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
20