Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-078742-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì viết Giấy biên nhận và tiếp nhận hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định thì viết Phiếu hướng dẫn cho tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang Phòng Tài chính Kế hoạch.
- Phòng Tài chính Kế hoạch kiểm tra, xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trả kết quả: a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
Tổ chức nhận kết quả ngay trong ngày lnộp hồ sơ.
Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã (01 bản chính)
Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên, quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-078742-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
66