Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-088418-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư Pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc ngay sau khi nhận đủ hồ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị đẩy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự tiếp nhận:
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ để giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu chuyển hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng Tư pháp. Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra đề nghị của công dân về việc xin cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
- Trong thời gian làm việc công chức viết bản sao giấy tờ hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký.
- Vào sổ theo dõi, trả Bản sao giấy tờ hộ tịch cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Trả kết quả: a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự trả:
- Công dân nộp lại Phiếu hẹn (trường hợp viết Phiếu hẹn).
- Công chức Bộ phận tiếp nhận trả và kết quả: Trả kết quả cho công dân.
Bản chính các giấy tờ hộ tịch cần cấp bản sao (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-088418-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16