Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-113897-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điẻm:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Số 45 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian:
Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự:
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoàn chỉnh lại hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả viết phiếu hẹn cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý.
- Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đảm bảo qui định, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Phòng nhân được hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng thông báo bằng văn bản chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi tổ chức khoa học và công nghệ công lập yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian xử lý của thủ tục.
+ Nếu hồ sơ đảm bảo qui định, Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Số 45 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian:
Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự:
Đến hẹn người đứng đầu chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực tiếp mang phiếu hẹn đến nhận kết quả. Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thu phí và lệ phí theo qui định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của chi nhánh phù hợp với ngành, nghề đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
- Nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.của pháp luật.
Tên của chi nhánh được đặt đúng quy định
Thông báo lập chi nhánh (có mẫu, 01 bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học công nghệ (đối với trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thì không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) (01 bản photo công chứng)
Bản sao điều lệ tổ của chức khoa học công nghệ (01 bản photo công chứng)
Quyết định của thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh, (không có mẫu, 01 bản chính)
Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (01 bản photo công chứng)
Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh (01 bản photo công chứng)
Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề (01 bản photo công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/ 01 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-113897-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27