Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-113990-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, số 45, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
b. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).
c. Trình tự: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh lại hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả viết phiếu hẹn cho tổ chức.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế đối ngoại xử lý.
- Phòng Kinh tế đối ngoại thẩm định hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đảm bảo đúng qui định, trong 03 ngày làm việc, phòng trình lãnh đạo Sở ký thông báo chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi tổ chức yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian xử lý của thủ tục.
+ Nếu hồ sơ đảm bảo đúng qui định, phòng sẽ trình lãnh đạo sở ký văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan. Sau khi có kết quả từ các Bộ, ngành có liên quan, phòng sẽ tổng hợp, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Sở xem xét ký trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Trả kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, Số 45, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
b. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).
c. Trình tự trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Tờ trình đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho tổ chức.
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (có mẫu, 01 bản chính)
Giấy chứng nhận đầu tư (01 bản phô tô công chứng)
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài) (01 bản phô tô công chứng)
Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai (01 bản chính)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (01 bản chính)
Hồ sơ đăng ký điều chỉnh hoạt động của chi nhánh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan (01 bản phô tô công chứng)
Số bộ hồ sơ: - 08 (bộ) trong đó có 02 (bộ) gốc đối với dự án không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; - 10 (bộ) trong đó có 02 (bộ) gốc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Phụ lục I-6
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp - Thanh Hoá
Số hồ sơ:
T-THA-113990-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28