Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-168021-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước; Cục thuế; Cục Hải quan tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có thời hạn quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả thẩm định quyết toán
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm:
Văn thư Sở Tài chính Thanh Hóa (số 88 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).
c. Trình tự:
Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Quản lý ngân sách.
Xử lý hồ sơ: Phòng quản lý ngân sách ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì không thể thẩm định được. Đơn vị phải chuẩn bị đủ hồ để thẩm định.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì phòng Quản lý ngân sách chủ trì phối hợp với Cục thuế và Cục Hải quan, Kho bạc tỉnh tiến hành thẩm định và tổng hợp báo cáo Giám đốc lập biên bản xét duyệt, thẩm định, phê duyệt quyết toán năm.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Văn thư Sở Tài chính Thanh Hóa (số 88 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).
c. Trình tự:
Đơn vị đến Văn thư Sở Tài chính để nhận Thông báo và ký sổ giao nhận.
Báo cáo thực hiện xử lý, kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính (có mẫu, 01 bản chính)
Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán (có mẫu, 01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét duyệt, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-168021-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19