Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-188951-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và đào tạo (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thanh Hóa 05 ngày làm việc; - Hội đồng thẩm định 15 ngày làm việc; - UBND tỉnh Thanh Hóa 05 ngày làm việc. (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Tiếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (số 74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân.
Xử lý hồ sơ: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra sơ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ sáp nhập trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định; Hội đồng thẩm định (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định) do đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở và cơ quan thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo...
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ sáp nhập trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ sáp nhập trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).
Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ sáp nhập trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới và nêu rõ lý do. Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc sáp nhập trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề mới.
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả: Bộ phận Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (số 74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
Công văn của cơ quan chủ quản (đối với trung tâm dạy nghề công lập); Công văn của Hội đồng quản trị/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm (đối với trung tâm dạy nghề tư thục), trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc sáp nhập trung tâm; trụ sở chính, phân hiệu/cơ sở đào tạo của trung tâm sau khi sáp nhập (01 bản chính) (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).
Biên bản họp của Hội đồng quản trị trung tâm/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm về việc sáp nhập trung tâm đối với trung tâm dạy nghề tư thục (01 bản chính) (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).
Đề án sáp nhập trung tâm dạy nghề, trong đó làm rõ phương án sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động của trung tâm; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp (01 bản chính) (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-188951-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
35