Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-196626-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
- Người có yêu cầu cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu (bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ.
- Người có yêu cầu cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: các giấy tờ trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực.
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi lưu trữ Sổ hộ tịch thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
- Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho công dân
Bước 3. Xử lý hồ sơ: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch cho công dân. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Bước 4. Trả kết quả: - Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố
- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết)
Đề nghị cấp bản sao giấy tờ hộ tịch: 01 bản chính (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai)
Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao hoặc 01 bản sao có chứng thực (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
Tải về
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẤY CHỨNG TỬ
Tải về
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẤY KHAI SINH
Tải về
MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí 3.000đ/bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-196626-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22