Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-203878-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Xây lắp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a) Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
b)Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
c) Trình tự:
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc;
- Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc thẩm định hồ sơ; trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ), phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho Nhà thầu biết và thực hiện (Thời gian Nhà thầu bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc);
- Sau khi thẩm định, Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc soạn thảo quyết định cấp Giấy phép thầu, trình Giám đốc sở ký;
- Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc chuyển Giấy phép thầu về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của sở để trả cho Nhà thầu.
Trả kết quả: a) Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng.
b) Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
c) Trình tự trả:
+ Đến hẹn, Nhà thầu đem phiếu hẹn đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả căn cứ mức lệ phí theo quy định để viết thông báo thu lệ phí, hướng dẫn Nhà thầu đến Bộ phận tài vụ nộp lệ phí;
+ Bộ phận tài vụ viết biên lai thu tiền phí, lệ phí theo quy định, Nhà thầu nộp lệ phí và nhận biên lai.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, trả hồ sơ cho người nhận; Người nhận ký vào sổ giao nhận và nhận Giấy phép thầu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện để được cấp giấy phép thầu:
- Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam.
a) Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu;
b) Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
- Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam.
a) Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu;
b) Đã có hợp đồng giao nhận thầu;
c) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên doanh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp lụât Việt Nam);
- Phải cám kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
Đơn xin cấp giấy phép thầu (có mẫu, 01 bản chính)
Văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp (01 bản sao công chứng)
Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp (01 bản sao công chứng)
Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu (có mẫu, 01 bản chính) và báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam) (01 bản chính)
Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc chào thầu) (01 bản chính)
Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (01 bản chính)
Lưu ý: Đơn xin giấy phép thầu phải làm bằng tiến Việt, các tài liệu, giấy tờ khác của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự đối với trường hợp xin cấp giấy phép thầu lần đầu (trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác). Các tài liệu, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép thầu phát sinh trong 3 năm liền kề thì hồ sơ chỉ bao gồm các tài liệu nêu tại tiết 1, 2 và 5 nêu trên.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ sao (photocopy)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo các công việc dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
Đơn xin cấp giấy phép thầu
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thầu 2.000.000 đ/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-203878-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đấu thầu Xây lắp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18