Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-212320-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn là 05 làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn trên được kéo dài không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp, số 34, Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ hợp lệ và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; viết phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
- Nếu hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.
Xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày cán bộ Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, xem xét hồ sơ, hoàn thành Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (đăng ký lại), trình Giám đốc Sở ký, đóng dấu Sở Tư pháp
Trả kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
b. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả kết quả: Công dân nộp lại phiếu hẹn; nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc kết hôn của công dân Việt Nam dịnh cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (01 bản chính theo mẫu)
Trường hợp việc kết hôn trước đây đã đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc kết hôn về việc đã đăng ký (01 bản chính); hoặc xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn. (Mẫu STP/HT-2006-KH2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài 1.000.000 đồng/ 1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-212320-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20