Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-216654-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc sau khi nhận đủ hồ hợp lệ. Trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao có chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân
Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp ký, đóng dấu chứng thực bản sao giấy tờ, trả kết quả cho công dân
Trường hợp từ chối chứng thực, người thực hiện chứng thực phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu chứng thực; nếu việc chứng thực không thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì hướng dẫn họ đến cơ quan khác có thẩm quyền
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):
- Giấy tờ cần chứng thực: mỗi loại 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực bản sao từ bản chính 2.000đ/trang; từ trang thứ 3 trở lê thì mỗi trang thu 1.000/trang, tối đa thu không quá 100.000đ/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [130]
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu (đối với trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu (đối với trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành) - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Thanh Hóa
Cấp bổ sung, sửa đổi Giây phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá- Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Thanh Hóa
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá- Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là tổ chức - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy phép lái xe do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước khác sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương khác; Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài; Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế đối với trường có một cá nhân được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng công trình đối với công trình không theo tuyến cấp đặc biệt, cấp I và cấp II - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến trong đô thị cấp đặc biệt, cấp I và cấp II - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án (cho một, nhiều hoặc tất cả các công trình thuộc dự án) - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình; nhà ở riêng lẻ - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng Công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo - Thanh Hóa
Đăng ký lại việc kết hôn khi sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được -Thanh Hóa
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước - Thanh Hóa
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Thanh Hóa
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Thanh Hóa
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế - Thanh Hóa
Cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, Cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án; những công trình tại các khu vực, trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo danh mục tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; công trình trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn) - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Thanh Hóa
Cấp giấy phép cho tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương - Thanh Hóa
Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân là người địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Thanh Hóa
Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu - Thanh Hóa
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu - Thanh Hóa
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam - Thanh Hóa
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chẩn trị y học cổ truyền - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với nhà hộ sinh - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng xét nghiệm - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với dịch vụ kính thuốc - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở dịch cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức - Thanh Hóa
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam trong trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi - Thanh Hóa
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi - Thanh Hóa
Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - Thanh Hóa
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Thanh Hóa
Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Thanh Hóa
Cấp, cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do thừa kế - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên công ty cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần - Thanh Hóa
Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Thanh Hóa
Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, Nhà nghỉ du lịch, Bãi cắm trại du lịch, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác (tàu thủy du lịch, tàu hỏa, ca-ra-van, lều du lịch) - Thanh Hóa
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, Nhà nghỉ du lịch, Bãi cắm trại du lịch, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác (tàu thủy du lịch, tàu hỏa, ca-ra-van, lều du lịch) - Thanh Hóa
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng cao cấp cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch - Thanh Hóa
Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng cao cấp cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch - Thanh Hóa
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch - Thanh Hóa
Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt nam ra nước ngoài triển lãm (đối với tác phẩm nhiếp ảnh không có danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam) - Thanh Hóa
Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương đi triển lãm tại nước ngoài do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện (không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam) - Thanh Hóa
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật (Đối với: Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức; Triển lãm mỹ thuật tại địa phương, khu vực, do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần do có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần do chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của toà án đối với doanh nghiệp tư nhân - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của toà án đối với công ty cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty hợp danh - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty hợp danh - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên công ty hợp danh - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của toà án đối với công ty hợp danh - Thanh Hóa
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản (trừ các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè; sản xuất, kinh doanh thủy sản) - Thanh Hóa
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản (trừ các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè; cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản) do hết hạn; bị mất, hư hỏng, thất lạc hoặc có thay đổi hay bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm - Thanh Hóa
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chủ sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chủ sử dụng đất đồng thời là chủ sở rừng sản xuất là rừng trồng - Thanh Hóa
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập - Thanh Hóa
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong khu kinh tế - Thanh Hóa
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Thanh Hóa
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất - Thanh Hóa
Thực hiện nghĩa vụ tài chính trong khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp - Thanh Hóa
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập - Thanh Hóa
Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập - Thanh Hóa
Xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, Cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án; những công trình tại các khu vực, trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; công trình trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn) - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (Trừ các khu vực, trên các tuyến, trục đường phố chính tại thành phố Thanh Hóa theo danh mục tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa) - Thanh Hóa
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, Cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án; những công trình tại các khu vực, trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo danh mục tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; công trình trong khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn) và nhà ở riêng lẻ tại đô thị (trừ nhà ở riêng lẻ tại các khu vực, trên các tuyến, trục đường phố chính tại thành phố Thanh Hóa theo danh mục tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định phải cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty cổ phần - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - tỉnh Thanh Hóa
Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten- nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - tỉnh Thanh Hóa
Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Thanh Hóa
Cấp phù hiệu xe nội bộ -Tỉnh Thanh Hóa
Cấp lại phù hiệu xe nội bộ -Tỉnh Thanh Hóa
Cấp phù hiệu xe trung chuyển -Tỉnh Thanh Hóa
Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển - tỉnh Thanh Hóa
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Thanh Hóa
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Thanh Hóa
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương - Thanh Hóa
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-216654-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28