Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-217517-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu đăng ký hoạt động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định
Tiếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá (Số 17 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá)
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a. Đối với cá nhân, tổ chức : Không
b. Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho người nộp
Xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và quyết định cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh theo quy định. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá (17 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá)
2.Thời gian trả kết quả:
Theo giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với nội dung, lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Tên của văn phòng đại diện, chi nhánh phải bao gồm tên của tổ chức khoa học và công nghệ kèm theo cụm từ “văn phòng đại diện” hoặc “chi nhánh” đứng trước tên của tổ chức, kể cả tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt
Trụ sở hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)
Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên; Chi nhánh phải có ít nhất 03 người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính nhiệm tại văn phòng đại diện, chi nhánh
Đơn đăng ký hoạt động (có mẫu): 01 bản gốc
Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh: 01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ
Hồ sơ về người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh:
- Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ trường hợp tổ chức do cá nhân thành lập
- Lý lịch khoa học (có mẫu): 01 bản gốc
- Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp)
Đối với tổ chức khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ hoặc tổ chức khoa học và công nghệ là viện thì người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ trở lên
* Đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, lý lịch do cá nhân khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đó
Hồ sơ nhân lực chính nhiệm và kiêm nhiệm:
a) Đối với nhân lực chính nhiệm:
+ Đơn xin làm việc chính nhiệm (có mẫu): 01 bản gốc
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp): 01 bản
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại văn phòng, chí nhánh cúa tổ chức khoa học và công nghệ; Trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nước mà người đó mang quốc tịch
Trong trường hợp cần thiết, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có quyền yêu cầu xuất trình bản gốc giấy tờ liên quan đến hồ sơ cá nhân đó (ví dụ: quyết định nghỉ hưu, quyết định chuyển công tác, các loại văn bằng, chứng chỉ…)
b) Đối với nhân lực kiêm nhiệm:
+ Đơn xin làm việc kiêm nhiệm (có mẫu): 01 bản gốc
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp): 01 bản
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận hợp pháp; Trường hợp nhân lực kiêm nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nước mà người đó mang quốc tịch.
+ Trường hợp cá nhân đang làm việc chính nhiệm tại một cơ quan, tổ chức: phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý cho làm việc kiêm nhiệm
- Danh sách về nhân lực (có mẫu): 01 bản gốc
Hồ sơ về trụ sở chính:
a) Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính: 01 bản (có chứng thực hợp pháp)
b) Hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn: 01 bản (có chứng thực hợp pháp)
Bản sao Giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản : 01 bản (có chứng thực hợp pháp)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng Danh sách nhân lực
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện/Chi nhánh
Tải về
Đơn xin làm việc chính nhiệm
Tải về
Đơn xin làm việc kiêm nhiệm
Tải về
Lý lịch khoa học dùng cho người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 300.000 đồng
Phí thẩm định 2.000.000 đồng

0
29