Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-217964-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể t ừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l ệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương Thanh Hoá – 45A đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
b. Thời gian: Trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 theo quy định (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự:
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.
- Nếu hồ sơ bị thiếu, không đúng quy định thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
Xử lý hồ sơ: Chuyên viên phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và đi kiểm tra tại cơ sở lập biên bản thẩm định các điều kiện về địa điểm và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ kinh doanh theo quy định, nếu đủ điều kiện sẽ hoàn tất thủ tục trình Giám đốc Sở Công Thương ký, phát hành
Trả kết quả: a. Địa điểm:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương Thanh Hoá.
b. Thời gian: Trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự: Tổ chức, cá nhân nộp lại phiếu hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện về chủ thể:
Là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.
Điều kiện về cơ sơ vật chất và tài chính:
a) Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;
b) Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;
c) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.
Điều kiện về địa điểm kinh doanh:
Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối:
Được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp thương mại của tập đoàn, tổng công ty sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, các hình thức hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá) hoặc thương nhân bán buôn khác chọn làm thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) và tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá ổn định trên địa bàn.
Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá: 01 bản gốc
Hồ sơ về kho hàng và địa điểm kinh doanh (nếu có sửa đổi, bổ sung): 01 bản gốc
Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tại các huyện Thu bằng 50%
Thu cấp Giấy phép 50.000đ/01 giấy
Thu phí thẩm định 300.000đ/cửa hàng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-217964-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18