Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-217969-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hoá (Khu đô thị mới Đông Hương - Đại lộ Lê Lợi - TP Thanh Hóa- Tỉnh Thanh Hóa)
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp
Xử lý hồ sơ: - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo cho thương nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu quy định tại phụ lục II kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả:
- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hoá
2. Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai
Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ)
Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Khoản 8 Điều 2 Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ )
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai: 01 bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ )
Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy: 01 bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Khoản 5 Điều 2 Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ )
Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ (phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; bảo quản, đo lường, chất lượng LPG) cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai: 01 bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ )
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Tải về
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh + Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đ/giấy + Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 100.000 đồng/giấy
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh + Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh. + Đối với doanh nghiệp đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 600.000 đồng/điểm kinh doanh. + Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh; + Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 200.000 đồng/điểm kinh doanh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-217969-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20