Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-225727-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
2. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với tổ chức, cá nhân:
Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá, Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ về UBND cấp huyện nơi đã cấp Giấp phép
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp
Xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương (Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Phòng Công Thương) xem xét và cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Phòng Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
2. Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện về chủ thể
Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá
Điều kiện về cơ sở vật chất
Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt
Điều kiện về địa điểm kinh doanh
Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối
Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá
Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi: 01 bản chính
Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đã cấp: 01 bản sao
Các tài liệu liên quan đến nhu cầu sửa đổi: bản chính hoặc bản sao
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh + Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đồng/giấy + Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 100.000 đồng/giấy
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh + Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh + Đối với doanh nghiệp đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 600.000 đồng/điểm kinh doanh + Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh + Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 200.000 đồng/điểm kinh doanh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18