Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-227416-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận tình trạng hôn nhân vào Tờ khai đăng ký kết hôn (bản chính)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu
- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với cá nhân:
++ Người yêu cầu xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong tờ khai nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ (các bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay)
++ Trường hợp, người yêu cầu không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân:
Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận tình trạng hôn nhân cho đương sự. Nội dung xác nhận phải ghi rõ: đương sự hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai; hoặc đối với người đã có vợ/chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì cũng phải ghi rõ điều đó. Việc xác nhận lại tình trạng hôn nhân phải ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong cột ghi chú của Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ "Đã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ngày ... tháng .... năm, lý do cấp lại ...."
Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Tờ khai đăng ký kết hôn cũ ( nếu có). Trong trường hợp đương sự khai đã làm mất Tờ khai đăng ký kết hôn cũ, thì phải có cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn: 01 bản chính
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực
Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân: 01 bản sao hoặc 01 bản sao có chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận giấy tờ hộ tịch 3.000đ/việc
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-227416-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18