Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-228248-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế Thanh Hoá
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Số 45 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
b. Thời gian:
Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự:
Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp hoàn chỉnh lại hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả viết phiếu hẹn cho người thành lập doanh nghiệp.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý.
- Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đảm bảo qui định, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Phòng nhận được hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng thông báo bằng văn bản chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi người thành lập doanh nghiệp yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian xử lý của thủ tục.
+ Nếu hồ sơ đảm bảo qui định, Phòng sẽ gửi Cục Thuế để đăng ký mã số doanh nghiệp. Sau khi có kết quả từ Cục Thuế, Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Trả kết quả: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Số 45 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
b. Thời gian:
Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết).
c. Trình tự:
Đến hẹn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mang phiếu hẹn đến nhận kết quả và trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thu phí và lệ phí theo qui định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.
- Tên của doanh nghiệp được đặt đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 Luật Doanh nghiệp.
- Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật Doanh nghiệp.
- Nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (có mẫu, 01 bản chính)
Dự thảo Điều lệ hoạt động công ty (không có mẫu, 01 bản chính)
Danh sách thành viên (có mẫu, 01 bản chính)
Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của tất cả thành viên là cá nhân:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Hộ chiếu còn hiệu lực, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu còn hiệu lực, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
+ Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu còn hiệu lực.
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD, quyết định tham gia góp vốn, quyết định cử người đại diện phần vốn góp, điều lệ, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với thành viên sáng lập là pháp nhân (Không có mẫu, 01 bản photo công chứng)
Chứng chỉ hành nghề của giám đốc và các cá nhân khác giữ chức vụ quản lý quan trọng nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề theo qui định phải có chứng chỉ hành nghề (01 bản photo công chứng)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp đăng ký ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (01 bản photo công chứng)
Trường hợp tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng; kèm theo hồ sơ phải có biên bản định giá tài sản của các thành viên hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp (Không có mẫu, 01 bản chính)
Tờ khai đăng ký thuế (Theo mẫu 01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách thành viên
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tải về
Tờ khai đăng ký thuế
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 200.000 đồng/ 01 lần cấp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-228248-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]

0
26