Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-228267-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (Số 45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi nộp và tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp: Trong trường hợp tổ chức uỷ quyền cho người đại diện của mình nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật và một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp. Cụ thể như sau:
+ Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam
+ Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Hộ chiếu Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài
+ Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam
+ Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam
- Nộp hồ sơ qua mạng: Tổ chức có thể lựa chọn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, theo địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc www.businessregistration.gov.vn
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp
Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi doanh nghiệp trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
+ Trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung cần bổ sung, sửa đổi (nếu có)
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả:
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá
- Đăng ký và trả phí tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ chuyển phát
- Có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả phí theo quy định
2. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Lưu ý: Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật
Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (có mẫu): 01 bản chính
Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty: 01 bản chính
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty: 01 bản chính
Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi: 01 bản chính
Đối với chủ sở hữu là tổ chức:
- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty: 01 bản sao hợp lệ (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)
- Văn bản ủy quyền; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền: Mỗi loại 01 bản sao hợp lệ
- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với trường hợp có ít nhất từ 2 người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền (có mẫu): 01 bản chính
Đối với chủ sở hữu là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 01 bản sao hợp lệ
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp: 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (Phụ lục II-4)
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - 200.000 đồng/01 lần (được thay thế theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính) - Người thành lập doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-228267-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần - Thanh Hóa
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên hợp danh - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chia công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành một số công ty mới cùng loại - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên cơ sở sáp nhập một hoặc một số công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vào một công ty khác cùng loại - Thanh Hóa
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên cơ sở sáp nhập một hoặc một số công ty cổ phần vào công ty khác cùng loại - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thanh Hóa
Đăng ký doanh nghiệp trường hợp chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần - Thanh Hóa

0
22