Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-228918-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: - Địa điểm: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Công Thương Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 theo quy định ( trừ ngày nghỉ , lễ, tết theo quy định )
- Trình tự tiếp nhận: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật và ghi giấy biên nhận được lập thành 03 bản, 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ thương nhân.
Xử lý hồ sơ: Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Sở Công Thương Thanh Hoá có thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng QL Xuất Nhập khẩu trình Giám đốc Sở Công Thương ký phát hành Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và gửi bản sao giấy phép tới Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thuế, thống kê, công an nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.
Trả kết quả: a. Địa điểm trả kết quả: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Công Thương Thanh Hóa.
b.Thời gian: Trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 theo quy định (trừ ngày nghỉ , lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự: Công dân nộp lại phiếu hẹn; nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân
Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của bộ Thương mại, do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký: 01 đơn
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận, trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất 01 năm, phải được dịch ra tiếng việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt nam ở nước ngoài chứng nhận và phải được công chứng theo quy định pháp luật Việt nam: 01 bản
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất, phải được dịch ra tiếng việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt nam ở nước ngoài chứng nhận và phải được công chứng theo quy định pháp luật Việt Nam: 01 bản
Bản sao điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế: 01 bản
Bản sao hộ chiếu hoặc giấy Chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện: 01 bản
Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: 01 bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy phép đặt văn phòng đại diện 1.000.000 đồng/ 01 giấy phép

0
19