Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-230383-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe (Theo mẫu)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Người lái xe chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: 1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 42 Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá)
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân: Hồ sơ do người lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải nơi đang quản lý giấy phép lái xe bị mất
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho nguời nộp
Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác minh giấy phép lái xe, tổ chức sát hạch, cấp lại giấy phép lái xe. Trường hợp không cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Trả kết quả: 1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 42 Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá)
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định)
Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính
- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe: bản chính
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định: 01 bản chính.
Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu
Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định: 01 bản chính.
Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu
Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính
- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính
Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính
- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính
Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính
- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính
Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính
- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính
Người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính
- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe
Tải về
Giấy chứng nhận sức khỏe điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới
Tải về
mẫu giấy phép lái xe công nghệ mới
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy phép lái xe cơ giới công nghệ mới 135.000 đ/lần
Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ a) Đối với thi sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4): - Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần - Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần b) Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): - Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần - Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần - Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép lái xe do bị mất giấy phép lái xe - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-230383-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông, Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24