Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-238018-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đã được công khai
Lưu ý: Giấy chứng nhận được cấp lại trong trường hợp:
- Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc
- Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục thể dụng
- Khi phát hiện có sai sót hoặc thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Bảo vệ thực vật Thanh Hóa (Địa chỉ: Xóm Thọ, xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa)
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
- Những điểm lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
Chi cục Bảo vệ thực vật Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ của hồ sơ ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 02 ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ Chi cục Bảo vệ thực vật xem xét, đối chiếu với hồ sơ lưu. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm: Chi cục Bảo vệ thực vật Thanh Hóa (Địa chỉ: Xóm Thọ, xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa)
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực (có mẫu): 01 bản chính
Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng; khi phát hiện có sai sót hoặc thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực (Phụ lục I)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-238018-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26