Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-238536-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Địa điểm tiếp nhận: Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Y tế Tỉnh Thanh Hoá (Số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với cá nhân, tổ chức
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ và Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân, tổ chức
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ. Tổ thư ký tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu không có yêu cầu bổ sung thì phải trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sữa đổi nội dung gì
Lưu ý:
- Khi nhận văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải sữa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sữa đổi, bổ sung thì phải cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian quy định ở trên
- Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm tiếp nhận:Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá (số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
- Có đủ điều kiện quy định tại Điều 18 của Luật này, cụ thể như sau:
Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
+ Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam
+ Giấy chứng nhận là lương y
+ Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền
- Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 của Luật này. Cụ thể như sau:
++ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch
++ Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng Việt; trường hợp người hành nghề không biết tiếng Việt thành thạo thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng ngôn ngữ mà người hành nghề đã đăng ký sử dụng và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt
++ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam được xác định là biết tiếng Việt thành thạo và người được xác định là đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh khi được cơ sở đào tạo chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh
++ Người phiên dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh
- Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận
- Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (có mẫu): 01 bản chính
Văn bằng chuyên môn: 01 bản sao có chứng thực
Giấy xác nhận quá trình thực hành (có mẫu): 01 bản chính
Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo: 01 bản sao
- Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không có giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo thì phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ của người đó đăng ký sử dụng sang tiếng Việt
- Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đăng ký sử dụng ngôn ngữ khác mà không phải là tiếng mẹ đẻ của người đó để khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó và phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt
- Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người nước ngoài đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và có hợp đồng lao động với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài làm việc
Giấy phép lao động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp: 01 bản sao có chứng thực
Ảnh chân dung 04 cm x 06 cm (được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng): 02 cái
Lưu ý: Trường hợp các văn bản quy định tại điểm 2, 3, 4 ở trên do tổ chức nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Mẫu 2 - Phụ lục 1)
Tải về
Giấy xác nhận quá trình thực hành (Phục lục 10)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 190.000 đồng/1 chứng chỉ
Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 360.000 đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-238536-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23