Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-238538-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
- Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Y tế Tỉnh Thanh Hoá (số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá).
- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ)
- Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với cá nhân, tổ chức
+ Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định
Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu không có yêu cầu bổ sung Sở Y tế xem xét để cấp giấy phép hoạt động. Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Lưu ý:
- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi
- Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời gian 90 ngày phải cấp giấy phép hoạt động, nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
- Trường hợp cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá (số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá)
- Thời gian trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có bảng yêu cầu, điều kiện để được thực hiện thủ tục hành chính (Biểu mẫu số 03-TK)
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có mẫu): 01 bản chính
Giấy đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài: 01 bản sao có chứng thực
Chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề của cơ sở khám bệnh chữa bệnh: 01 bản sao có chứng thực
Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có mẫu): 01 bản chính
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có mẫu): 01 bản chính
Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề: mỗi người 01 bộ
Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh chữa bệnh đáp ứng đều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn: 01 bản chính
Điều lệ tổ chức hoạt động (có mẫu): 01 bản chính
Hợp đồng với công ty du lịch hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ vận chuyển, cấp cứu người bệnh ra nước ngoài (nếu có): 01 bản sao có chứng thực
Hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu (nếu có): 01 bản có chứng thực
Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn (đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuậtchuyên môn do Bộ Y tế ban hành): 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 14)
Tải về
Bảng yêu cầu, điều kiện để được thực hiện thủ tục hành chính (Biểu mẫu số 03-TK)
Tải về
Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 6)
Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Phụ lục 15)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Phụ lục 13)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 350.000 đồng/1 chứng chỉ.
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa 4.300.000 đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
39